miércoles, 9 de enero de 2013

Era un fill únic

Poca cosa puc escriure d’en Cristian, era un noi de quinze anys afectat com tants altres d’una leucèmia aguda limfoblàstica. Quan el vam conèixer ja portava més de tres anys malalt i havia tingut una segona recaiguda. Estava en aquells moments sota tractament per obtenir la remissió. El metge romanès, havia indicat a la família que la única forma de sobreviure seria mitjançant un trasplantament medul•lar. Es en aquest moment quan els pares del noi van connectar amb ACAIR demanant ajuda. Ningú de la família era compatible i es necessitava trobar un nou camí . Es va parlar amb la Fundació Carreras qui després de conèixer l’estat del noi van desaconsellar qualsevol intervenció o trasplantament. Que l’únic aconsellable era donar-l’hi amor i esperar de Déu el que des de aquí no se’ li pot donar. Tot el que ens va ser possible fou oferir a la família la nostra ajuda i el millor suport . Poc temps després va morir. Era l’únic fill i a la família els va costar moltíssim acceptar el perquè.

No hay comentarios:

Publicar un comentario